Voor toekomstige generaties

FIELDS engagement op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Bij FIELDS zijn we er sterk van overtuigd dat het opnemen van ecologische, sociale en governance-overwegingen (“ESG”) in ons portefeuillebeheer waarde toevoegt. Daarnaast zetten wij ons in om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en onze samenleving. We zijn structureel in gesprek met onze portefeuillebedrijven om ESG-gerelateerde waardecreatie initiatieven uit te voeren en ervoor te zorgen dat ze in lijn met de FIELDS ESG-principes opereren. Vanuit onze positie als aandeelhouder en bestuurslid ondersteunen wij en – waar nodig – dringen wij aan op veranderingen richting verduurzaming.

FIELDS ESG Policy

FIELDS Sustainability Related Disclosures

Bel-afspraak

  Naam *

  Onderwerp *

  Telefoonnummer *

  Datum *

  Tijd *

  E-mail (voor bevestiging)