Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 06-Sep-2023
Ingangsdatum 06-Sep-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Fields Group B.V., Oostenburgermiddenstraat 601, 1018 LH, Nederland, e-mail: [email protected], telefoon: +31202623532, over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.fields.nl) gebruikt (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie volgens dit Privacybeleid. Als u hiermee niet akkoord gaat, gelieve dan geen toegang te nemen tot of gebruik te maken van de Service.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na plaatsing in de Service van kracht en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service daarna zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid betekenen. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die we verzamelen:

We verzamelen en verwerken alleen de volgende persoonlijke gegevens over u wanneer u ons contactformulier gebruikt:

 • Naam
 • E-mail
Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Administratie info
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we om uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming te vragen, behalve in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden:

Analytics

Wij eisen van dergelijke derden dat zij de persoonlijke gegevens die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor de volgende redenen: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regulering, gerechtelijk bevel of andere juridische verplichtingen; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf fuseert of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke gegevens 90 dagen bij ons bewaren of zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen zoals beschreven in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren voor zaken als administratie/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren of te verwijderen, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, om bezwaar te maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, om ons te vragen uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere entiteit, om een gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Merk op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming voor de verwerking ervan intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies enz.

Om meer te weten te komen over hoe we deze gebruiken en welke keuzes u heeft met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Echter, gezien de inherente risico’s kunnen we geen absolute veiligheid garanderen en kunnen we dus niet garanderen of de veiligheid van de informatie die u aan ons verstrekt waarborgen en u doet dit op eigen risico.

Klachten / Gegevensbeschermingsfunctionaris:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze klachtenfunctionaris e-mailen bij Fields Group B.V., Oostenburgermiddenstraat 601, e-mail: [email protected]. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.

Bel-afspraak

  Naam *

  Onderwerp *

  Telefoonnummer *

  Datum *

  Tijd *

  E-mail (voor bevestiging)